נכתב על ידי:

מכירת דירה

מכירת דירה הינה עסקה כמו כל עסקה במקרקעין והיא כפופה לחוק מיסוי מקרקעין עם זאת, ישנם פטורים והקלות ייחודיים אשר מתייחסים למכירת דירת מגורים בלבד.

פטור ממס שבח על דירת מגורים יחידה

עד ליום 31.12.2013 היו זכאים בעלי דירת מגורים אחת לפטור מלא ממס שבח מקרקעין,

הרפורמה החדשה שנכנסה לתוקף בחודש אוגוסט 2013 קובעת כי החל מיום 1.1.2014, פטור זה יהיה ניתן למימוש רק על ידי תושבי ישראל (ולא תושבי חוץ), אחת ל-18 חודשים ובתנאי שהדירה שימשה למגורים במשך כל תקופה זאת.

דירה שהתקבלה בירושה

המוכר דירת מגורים אשר התקבלה בירושה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה במידה ויעמוד בארבעה תנאים מצטברים:

(א)   הדירה הנמכרת נחשבת לדירת מגורים מזכה.

(ב)   המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש.

(ג)    לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.

(ד)   אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה (כלומר היורש נכנס בנעליו של המוריש לעניין זה).

המחוקק כאמור ייחד פטור עצמאי וספציפי אשר ניתן מכוח ירושה, פטור זה מתאפיין בכך שהוא ניתן בנוסף לפטור הכללי ולא על חשבונו, והוא אינו תלוי במספר הדירות שיש ליורש או למספר הפטורים שניצל בעבר. אי לכך, יש להעדיף לנצל את הפטור הספציפי ולא לנצל את הפטור הכללי.

 

במידה ומכירת הדירה אינה מקיימת תנאים אלו והיא חייבת במס שבח החישוב יעשה באופן הבא:

סעיף 4 לחוק קובע כי "הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לעניין חוק זה". הסיבה לכך היא שעם פטירת בעלי המקרקעין, נכנס היורש לנעליו לעניין הזכויות במקרקעין מתוקף היותו יורש כך שבפועל אין כל שינוי במצב המקרקעין, לא שולמה עבורם כל תמורה ולא נעשתה כל עסקה לגביהם.

המשמעות המשפטית היא שהעברת זכויות במקרקעין מהמוריש ליורשים אינה נחשבת למכירה ועל כן אינה חייבת בכל מס ואף אינה חייבת בדיווח לרשויות המס. חישוב המס בעת המכירה יעשה על פי עלויות הרכישה של המוריש בתוספת הוצאות שנצברו עד מועד המכירה ע"י המוריש והיורש גם יחד.

חריגים: אם המוריש נפטר לפני 1.4.1989 שווי הרכישה יהיה כשווי הזכות ליום פטירת המוריש.  אם המוריש נפטר אחרי 1.4.1989 יהיה שווי הזכות לפי יום רכישתה ע"י המוריש.

דירה שהתקבלה במתנה

מכירת זכות במקרקעין מיחיד לקרובו ללא תמורה תהיה פטורה ממס.

קרובו לעניין זה – בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג, אח, אחות  ובני זוגם של כל אחד מאלה ואיגוד בשליטת נותן המתנה.

 

האם ניצול הפטור על מתנה נחשב כניצול הפטור הכללי על מכירת דירה?

במקרה זה רק מתנה לילדו או לבן זוגו של נותן המתנה אינה נחשבת לניצול הפטור הכללי.

 

תקופת צינון של מקבל המתנה

תקופת הצינון שלאחריה יכול מקבל המתנה למכור את הדירה ולקבל פטור מתשלום מס שבח תהיה כדלהלן:

מקבל המתנה אינו ילדו של נותן המתנה ולא התגורר בדירה – 4 שנים

מקבל המתנה אינו ילדו של נותן המתנה והתגורר בדירה – 3 שנים

מקבל המתנה הינו ילדו של נותן המתנה ולא התגורר בדירה – 3 שנים

מקבל המתנה הינו ילדו של נותן המתנה, התגורר בדירה ואינו נשוי או חד הורי – שנתיים

מקבל המתנה הינו ילדו של נותן המתנה, התגורר בדירה והוא נשוי או חד הורי – שנה

במתנה – שווי הרכישה של זכות במקרקעין אותה קיבל המוכר ללא תמורה יהא שוויה ביום קבלתה.

ואולם, אם נותן המתנה היה פטור ממס שבח יהא שווי הרכישה כשווי הזכות ביום רכישתה על ידי נותן המתנה.

 

הנחה במס שבח

סעיף 48(א)ד' קובע הנחות במכירת זכות במקרקעין שיום רכישתה היה בין התאריכים 07/11/01 ל- 31/12/02 בשיעור 20% מהמס.

 כאשר יום הרכישה היה בין התאריכים 01/01/03 ל- 31/12/03 זכאי המוכר להנחה בשיעור 10% מהמס.

יש להזכיר כי על המוכר לעמוד בתנאים נוספים, המנויים בסעיף, על מנת לקבל את ההנחה.

 

רפורמת המס החדשה משנת 2018

משנת 2018 מתבטל הפטור הכללי שניתן אחת לארבע שנים על מכירת דירה בידי מי שבבעלותו יותר מדירת מגורים יחידה. במקרה של מכירת דירה כזו יחושב מס השבח באופן לינארי , כך שלאחר חישוב השבח תבוצע חלוקה על פיה הרווח שנצבר עד ליום 31.12.13 יהיה פטור ואילו הרווח מיום ה 1.1.14 ועד למועד המכירה יחויב במס בשיעור של 25%.

 

תקופת המעבר בין השנים 2014-2017

בתקופת המעבר ניתן יהיה למכור שתי דירות באותם התנאים של הרפורמה שמתחילה בשנת 2018 ובתנאי שלאחת הדירות קיימת הזכאות לפטור הכללי ע"פ סעיף 49 (ב) (2) – פטור על מכירת דירת מגורים אחת לארבע שנים.

כל מכירה של דירה נוספת תחויב בשבח מלא על פי הדין הישן.

 

בדוק את זכאותך להחזר מס שבח

בדוק זכאותך להחזר מס שבח

א. האם מכרת נכס מקרקעין (דירה, קרקע, חנות) לאחר ה- 1.1.2008?
כןלא

ב. האם שילמת מס שבח?
כןלא

ג. האם העסקה טופלה, לרבות נושא המס ע"י עורך דין?
כןלא

ד. האם הנכס התקבל בירושה?
כןלא

ה. האם הנכס התקבל במתנה?
כןלא

ו. האם הנכס נרכש לאחר שנת 1961?
כןלא

שם (חובה)

טלפון (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

 

בדיקת הזכאות להחזר מס ללא תשלום וללא עמלת פתיחת תיק!

תן למומחים שלנו להחזיר לך את כספך!

לא קבלת לא שילמת!

 

מכירת דירה
מכירת דירה
שיעור מס שבח
שיעורי מס שבח
חישוב מס שבח
חישוב מס שבח
לוקוחותינו
לקוחותינו

 

צור איתנו קשר עוד היום ותוכל להצטרף לאלפי השכירים שכבר מימשו בעזרתנו את זכאותם להחזר מס.
לפרטים חייג - 077-4560161 או מלא פרטיך ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.

רוצה לקבל את כספך בחזרה?

מלא את פרטיך ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.

השירות רלוונטי למשתכרים מעל ל- 6,000 ש''ח בלבד
*שדה חובה