נכתב על ידי:

אילו שכירים חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

ככלל, החובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה הינה רחבה מאד וחלה כמעט על כל השכירים בישראל וזאת מכוח סעיף 131 לפקודת מס הכנסה. יחד עם זאת, בהתאם לסעיף 134א לפקודה, רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לפטור שכירים מסוימים מחובת הגשת הדוח השנתי. בהתאם, הותקנו תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון). ביום 7 באוגוסט 2014 פורסם ברשומות תיקון לתקנות האמורות. יודגש כי תחולת התיקון הינה רטרואקטיבית ומתייחסת לשנת המס 2013 ואילך.

לאור האמור, להלן המקרים העיקריים בהם שכירים אינם פטורים מהגשת הדוח השנתי:

  • הכנסה ממשכורת בסכום העולה על 650,000 ש''ח בשנה.
  • הכנסה מדמי שכירות בסכום העולה על 337,000 ש''ח בשנה.
  • הכנסה מריבית בסכום העולה על 644,000 ש''ח בשנה.
  • הכנסה ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בסכום העולה על 811,560 ש''ח בשנה, חלף סך של 1,857,000 ש''ח בשנה טרם התיקון לתקנות שנכנס לתוקף ביום 7 באוגוסט 2014. 

יצוין כי תקרות הסכומים האמורים יחולו על כל אחד מבני הזוג בנפרד במידה והם זכאים לחישוב נפרד. עוד יצוין כי פקיד השומה יכול לחייב כל נישום להגיש דוח מס לשנה מסוימת אם מצא לנכון לעשות זאת, גם אם הנישום פטור מהגשת דוחות על פי התקנות. בנוסף, נישום החייב בהגשת דוח מס ישדר אותו באופן מקוון קודם הגשתו לפקיד שומה.

מה עלי לעשות במקרה בו לא הגשתי דוח שנתי למרות שאינני פטור מהגשתו?

 

תושב ישראל החייב בהגשת דוח שנתי אשר לא הגישו במועד חשוף להעמדה לדין פלילי, על כל המשתמע מכך, וכמובן לקנסות ועונשי מאסר.
בהתאם לסעיף 216 לפקודת מס הכנסה, העונש שיוטל על נישום שהיה חייב בהגשת דוח שנתי ולא עשה זאת עשוי להיות שנת מאסר או קנס כספי או שני העונשים יחד. הפסיקה האחרונה בנושא מאד מחמירה ועל כן יש לנקוט משנה זהירות בעניין. 
 
לאור האמור, מומלץ מאד לאדם אשר עשוי להיות חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה ולא עשה זאת לפנות בהקדם לרו"ח המתמחה בנושא לצורך בחינת העניין ונקיטת הפעולות הדרושות בנסיבות העניין. 

צור איתנו קשר עוד היום ותוכל להצטרף לאלפי השכירים שכבר מימשו בעזרתנו את זכאותם להחזר מס.
לפרטים חייג - 077-4560161 או מלא פרטיך ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.

רוצה לקבל את כספך בחזרה?

מלא את פרטיך ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.

השירות רלוונטי למשתכרים מעל ל- 6,000 ש''ח בלבד
*שדה חובה