נכתב על ידי:

החזרי מס בגין משיכת כספים מקופ"ג

בכדי לעודד חיסכון לטווח ארוך, קבע המחוקק כי משיכת כספים מקופות גמל טרם המועד הקבוע בחוק מהווה "משיכה שלא כדין" וככזאת חייבת בשיעור מס של 35% כאשר מדובר בקופת גמל לתגמולים או בשיעור מס מינימאלי של 35% כאשר מדובר בקופת גמל לקצבה. יחד עם זאת, במסגרת תקנות קופות גמל (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד 1964, קבע המחוקק כללים למשיכת כספים מקופות הגמל בטרם המועד הקבוע בחוק וזאת בהתקיים אחת או יותר מהעילות הבאות:

  1. מיעוט הכנסות-  משיכה בפטור ממס תחת עילה זו מותרת לעמית שהכנסתו והכנסת בן זוגו אינה עולה על הכנסה מינימאלית המתעדכנת מעת לעת והנגזרת מגובה שכר המינימום. במקרים אלו, הסכום הפטור יהיה בגובה ההפרש בין סכום ההכנסה המינימאלית לסכום הכנסתו של העמית באותו חודש.
  2. הוצאות רפואיות-  משיכה בפטור תחת עילה זו מותרת לעמית אשר ההוצאות הרפואיות שלו או של קרובו היו גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית של העמית, של קרובו ושל בני זוגם. הסכום הפטור לא יעלה על גובה ההוצאות בפועל ויש להמציא מסמכי מקור המעידים על הוצאת הסכומים (למשל- קבלות).
  3. נכות רפואית- משיכה בפטור תחת עילה זו מותרת במידה ונקבעה לעמית או לקרובו  נכות רפואית צמיתה בשיעור של 75% ומעלה.

האם ניתן לקבל החזרי מס בגין משיכות שלא כדין מקופות גמל?

התשובה היא שבתנאים מסוימים הדבר אפשרי. עמדת רשות המיסים הינה כי במידה וישנם זיכויים אישיים שלא נוצלו בשנת קבלת הכספים, ניתן לנצלם כנגד המס ששולם ("הקנס") בגין המשיכה שלא כדין ובכך להפחית (ובמקרים מסוימים אף לבטל) את חבות המס בגין המשיכה שלא כדין.

 

צור איתנו קשר עוד היום ותוכל להצטרף לאלפי השכירים שכבר מימשו בעזרתנו את זכאותם להחזר מס.
לפרטים חייג - 077-4560161 או מלא פרטיך ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.

רוצה לקבל את כספך בחזרה?

מלא את פרטיך ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם.

השירות רלוונטי למשתכרים מעל ל- 6,000 ש''ח בלבד
*שדה חובה