בדיקת זכאות להחזר מס הכנסה

אם אתה שכיר המרוויח 8,000 ש''ח בחודש או יותר ושילמת מס הכנסה במהלך השנים 2010-2015, כנראה שאתה זכאי להחזר מס. לפניך שאלון לבדיקת החזר מס קצר שמטרתו לאפשר לנו לבדוק האם מתקיימים אצלך סממנים המצביעים על זכאותך להחזר מס. עליך לסמן "כן" במידה וזו התשובה באחת מהשנים 2010-2015, אחרת, יש להשיב "לא". לאחר השלמת השאלון, נציג מטעמנו יצור איתך קשר לצורך המשך והנעת תהליך החזר המס מול רשויות המס.

* 1. מצב משפחתי:

נשוירווקגרושאלמן

* 2. האם הינך שכיר המשתכר ב- 8,000 ש''ח או יותר?

כןלא

* 3. האם שילמת מס הכנסה בגין עבודתך כשכיר?

כןלא

* 4. האם החלפת מקום עבודה?

כןלא

* 5. האם קיבלת פיצויי פיטורין או מענק פרישה חייבים במס?

כןלא

* 6. האם לא עבדת במשך חודש אחד או יותר (לרבות אבטלה, שנת שבתון, חופשת לידה, חופשה ללא תשלום וכו')?

כןלא

* 7. האם יש לך פעילות בשוק ההון או בני"ע?

כןלא

* 8. האם אתה גרוש המשלם מזונות / הורה במשפחה חד הורית?

כןלא

* 9. האם יש לך ילד עם ליקוי למידה?

כןלא

* 10. האם אתה תומך בקרוב משפחה במוסד?

כןלא

* 11. האם יש לך ילד נטול יכולת?

כןלא

* 12. האם תרמת למוסדות ללא כוונת רווח?

כןלא

* 13. האם הפקדת כספים בביטוחי חיים/קופות גמל/קרנות פנסייה וכו' באופן עצמאי ולא דרך מקום העבודה?

כןלא

* 14. האם יש לך ביטוח חיים בגין משכנתא?

כןלא

השירות רלוונטי למשתכרים מעל ל- 6,000 ש''ח בלבד
*שדה חובה