בדיקת זכאות להחזר מס הכנסה

אם אתה שכיר המרוויח 8,000 ש''ח בחודש או יותר ושילמת מס הכנסה במהלך השנים 2010-2015, כנראה שאתה זכאי להחזר מס. לפניך שאלון לבדיקת החזר מס קצר שמטרתו לאפשר לנו לבדוק האם מתקיימים אצלך סממנים המצביעים על זכאותך להחזר מס. עליך לסמן "כן" במידה וזו התשובה באחת מהשנים 2010-2015, אחרת, יש להשיב "לא". לאחר השלמת השאלון, נציג מטעמנו יצור איתך קשר לצורך המשך והנעת תהליך החזר המס מול רשויות המס.

* 1. מצב משפחתי:

 נשוי רווק גרוש אלמן

* 2. האם הינך שכיר המשתכר ב- 8,000 ש''ח או יותר?

 כן לא

* 3. האם שילמת מס הכנסה בגין עבודתך כשכיר?

 כן לא

* 4. האם החלפת מקום עבודה?

 כן לא

* 5. האם קיבלת פיצויי פיטורין או מענק פרישה חייבים במס?

 כן לא

* 6. האם לא עבדת במשך חודש אחד או יותר (לרבות אבטלה, שנת שבתון, חופשת לידה, חופשה ללא תשלום וכו')?

 כן לא

* 7. האם יש לך פעילות בשוק ההון או בני"ע?

 כן לא

* 8. האם אתה גרוש המשלם מזונות / הורה במשפחה חד הורית?

 כן לא

* 9. האם יש לך ילד עם ליקוי למידה?

 כן לא

* 10. האם אתה תומך בקרוב משפחה במוסד?

 כן לא

* 11. האם יש לך ילד נטול יכולת?

 כן לא

* 12. האם תרמת למוסדות ללא כוונת רווח?

 כן לא

* 13. האם הפקדת כספים בביטוחי חיים/קופות גמל/קרנות פנסייה וכו' באופן עצמאי ולא דרך מקום העבודה?

 כן לא

* 14. האם יש לך ביטוח חיים בגין משכנתא?

 כן לא

השירות רלוונטי למשתכרים מעל ל- 6,000 ש''ח בלבד
*שדה חובה